ขอเรียนเชิญร่วมสัมมนาหลักสูตร Business Analytics BEST PRACTICE & Workshop 24 มกราคม 2561

ขอเรียนเชิญร่วมสัมมนาหลักสูตร “Business Analytic BEST PRACTICE & Workshop” วันที่ 24 มกราคม 2561 เวลา 09.00-17.00 น. 

องค์กรจำเป็นต้องมีหลักในการจัดทำรายงาน การสรุปข้อมูลขององค์กรที่ดี เพื่อทราบผลการดำเนินงานขององค์กร วิเคราะห์ผลการดำเนินงานขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนผู้บริหารมีสารสนเทศที่ดี มีมาตรฐานในการตัดสินใจของผู้บริหาร เพื่อกำหนดกลยุทธ์และทิศทางขององค์กรได้อย่างถูกต้องต่อไป

วัตถุประสงค์ 

1. ได้ฝึกปฏิบัติ วิธีการคิด ขั้นตอนในการได้มาซึ่งรายงาน และการสรุปข้อมูลสำหรับธุรกิจของท่าน
โดยผู้เข้าอบรมจะได้  Output จากการทำ Workshop ทุกขั้นตอน กระบวนการ
2. ได้เรียนรู้รูปแบบการสรุปข้อมูลสำหรับผู้บริหารองค์กรจากหลากหลายธุรกิจ มีตัวอย่างให้ท่านศึกษาถึง 100+ Dashboard

ประโยชน์และสิ่งที่จะได้รับจากการสัมมนานี้

  1. ได้ฝึกปฏิบัติ และฝึกคิดตามขั้นตอน กระบวนการ การออกแบบรายงาน การสรุปข้อมูลสำหรับผู้บริหาร เพื่อสร้างรูปแบบรายงานขององค์กรของท่าน
  2. ได้การสรุปข้อมูลอย่างมีมาตรฐาน จะช่วยให้ท่านสามารถนำข้อมูลที่มีในองค์กร มาใช้ประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน การวางแผนองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  3. มีตัวอย่างรายงาน การสรุปข้อมูลขององค์กรแต่ละประเภท เพื่อนำไปประยุกต์ใช้กับองค์กรของท่าน
  4. มีแนวทาง กระบวนการคิดและการออกแบบรายงาน เพื่อไปจัดทำข้อมูลสำหรับผู้บริหารองค์กร
  5. สามารถนำข้อมูลที่มีในองค์กรมาใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีการปฏิบัติที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ขององค์กร

ใครเหมาะจะเข้าอบรมหลักสูตรนี้

1. ผู้บริหารองค์กร
2. ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์กร
3. ผู้บริหาร/ผู้จัดการดูแลแผนกต่างๆ ขององค์กร
4. นักวิเคราะห์ข้อมูลขององค์กร เจ้าหน้าที่สารสนเทศขององค์กร

วัน-เวลา จัดสัมมนา

24 มกราคม 2561 เวลา 9.00 – 17.00 น.

สถานที่จัดงานสัมมนา

AETAS Lumpini Hotel, Bangkok ถนนพระราม 4 ติดกับ MRT ลุมพินี

แผนที่ 

รายละเอียดเพิ่มเติม

 

ค่าใช้จ่ายในการสัมมนา

ราคา 8,500 บาท/คน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 
ราคานี้รวม
– ค่าวิทยากรและอุปกรณ์ในการสัมมนา
– ค่าเอกสารประกอบการบรรยาย
– ค่าอาหารกลางวัน 1 มื้อ และอาหารว่าง 2 เบรค


ส่วนลดค่าใช้จ่ายสัมมนา 

เมื่อชำระเงินภายใน 14 มกราคม 2561
จำนวน 1-2 ท่าน ลด 10% ต่อท่าน
จาก 8,500 บาท เหลือ 7,650 บาท
จำนวน 3 ท่านขึ้นไป ลด 15% ต่อท่าน
จาก 8,500 บาท เหลือ 7,225 บาท

หมายเหตุ บริษัทขอสงวนสิทธิ์สำหรับผู้ที่ทำตามเงื่อนไขเท่านั้น

 

***Promotion สำหรับองค์กร/บุคคลที่เคยเข้าร่วมสัมมนา ***

สำหรับลูกค้าที่เคยเข้าร่วมสัมมนา และเห็นประโยชน์จากการสัมมนาที่เราจัดขึ้น พร้อมทั้งได้แนะนำให้ผู้บริหารในองค์กรของท่านมาเข้าร่วมสัมมนากับทางบริษัทเพิ่มเติมอีก
ทางบริษัทมีส่วนลดสำหรับ Promotion “Member get Member”

– นิติบุคคล

ชำระเงิน ภายใน 14 มกราคม 2561 
ไม่ว่าจะกี่ท่าน องค์กรของท่านได้รับส่วนลด 15% ต่อท่าน เหลือ 7,225 บาทต่อท่าน (เรทนี้เป็นราคาโปรโมชั่นสำหรับองค์กรที่เคยร่วมสัมมนากับทางเรานะครับ)

– บุคคลธรรมดา

สำหรับลูกค้าที่เคยเข้าร่วมสัมมนาในนามบุุคคลธรรมดา
ทางบริษัทเล็งเห็นว่าท่านเป็นบุคคลที่เห็นความสำคัญกับเรื่อง Business Analytics อย่างแท้จริง ถือเป็นการตอบแทนที่ท่านได้สละทรัพย์สินส่วนตัว เพื่อมาหาความรู้ ประสบการณ์ด้วยตนเอง
หากมีการแนะนำเพื่่อนมาสมัครเข้าอบรม
ทางบริษัทยินดี ให้ค่าตอบแทน สำหรับคำแนะนำดีๆ และเป็นประโยชน์ต่อผู้เข้าอบรมท่านอื่น และองค์กรอื่นๆ
สำหรับผู้แนะนำที่เคยลงทะเบียนสัมมนาในนามบุุคคลธรรมดา โดยให้เป็นค่าแนะนำหลักสูตร 500 บาท ต่อท่านที่ลงทะเบีียน

หากมีข้อสงสัย และต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับส่วนลด สามารถติดต่อสอบถามได้นะคะ

วิธีการสมัคร 

สามารถลงทะเบียนผ่านแบบฟอร์มออนไลน์ได้ที่ http://bit.ly/rdbi2017r7
หลังจากลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว จะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับไปยัง Email ที่ท่านระบุ เพื่อยืนยันการสำรองที่นั่งของท่าน
หากมีข้อสงสัย หรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ท่านสามารถติดต่อเรา ได้ที่
โทร. 02-0022752, 084 6592792, 089-6288544
หรือที่ http://bit/ly/rdbipage
อีเมล์ sales@www.rdbi.co.th, randdbi@gmail.com