ความเหมือนและความต่างระหว่าง Big Data Analytics กับ Business Intelligence และ Business Analytics

November 28, 2017

by Nuchanat Rongroang

home-office-336373_1920

วันนี้จะมาแนะนำความแตกต่างระหว่างคำ 3 คำนี้ และความเหมือนของ 3 คำนี้ให้เข้าใจกันคะ หลายคนอาจสงสัยและพยายามมองหาและทำความเข้าใจว่าคำเหล่านี้คืออะไร และแตกต่างกันอย่างไร เพื่อให้เข้าใจมากยิ่งขึ้นนะคะ สนใจรายละเอียดสามารถอ่านเพิ่มเติมได้ค่ะ

คำนิยามของแต่ละคำมีดังนี้

Business intelligence (BI) is an umbrella term that includes the applications, infrastructure and tools, and best practices that enable access to and analysis of information to improve and optimize decisions and performance.
Reference : http://www.gartner.com/it-glossary/business-intelligence-bi/

All types of analysis are different ways of using the intelligence collected in an intelligent way to make smarter decisions. In that way I would define Business Analytics as the collective set of methods and tools used by analysts to intelligently consume intelligence towards enabling smarter decisions about the business moving forward.
Reference : Tim Biskup, https://www.betterbuys.com/bi/business-intelligence-vs-business-analytics/)

Big Data : การเก็บรวบรวมข้อมูลทั้งภายใน และภายนอกองค์กร เป็นข้อมูลทั้งแบบมีโครงสร้างและไม่มีโครงสร้าง เพื่อวิเคราะห์และตัดสินใจทางด้านธุรกิจ

ความเหมือนของทั้ง 3 คำนี้
Business Intelligence / Business Analytics / Big Data Analytics หมายถึง การนำข้อมูลทั้งภายในองค์กร และภายนอกองค์กร มาจัดทำเป็นรายงาน และนำไปตัดสินใจทางด้านธุรกิจ เพื่อให้ธุรกิจสามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ช่วยให้ผู้บริหารสามารถตัดสินใจได้อย่างถูกต้อง แม่นยำมากยิ่งขึ้น

ความแตกต่างของทั้ง 3 คำนี้

คำว่า Business Intelligence เกิดมาก่อนประมาณ 20-30 ปี ตามมาด้วยคำว่า Business Analytics และตามมาด้วย Big Data
โดยส่วนใหญ่จะอิงตามเทคโนโลยีที่แยกเป็น 3 คำ ด้วยเหตุผลทางการตลาด และทำให้คนสนใจมากยิ่งขึ้น เมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยี บริษัทที่สร้างเทคโนโลยีจึงต้องทำให้คนหันมาสนใจเพิ่มมากยิ่งขึ้น

Business Intelligence จะเน้นเทคโนโลยีและ infrastructure
ส่วน Business Analytics เน้นผู้ใช้งานมากยิ่งขึ้น ใช้งานง่าย
ส่วน Big Data เพิ่งมีข้อมูลทางด้าน Social และเป็นข้อมูลจำนวนมาก ไม่มีโครงสร้างด้วย ทำให้เกิดเทคโนโลยีใหม่ขึ้นมา เพื่อนำข้อมูลจาก Social มาเก็บไว้ และนำมาวิเคราะห์ต่อได้
วิธีการใช้งาน หรือ How to implement วิธีการสร้างระบบแตกต่างกันตามเทคโนโลยีหรือเครื่องมือที่ใช้งาน

เขียนโดย นุชนาฏ รงรอง
รวมบทความ Business Analytics

ต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ https://rdbi.co.th/contact/
สอบถามเพิ่มเติมที่เพจ
Line official Account : @rdbi
อีเมล์ sales@rdbi.co.th

Share this post:
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

Discover more articles