การสร้างระบบ Business Intelligence / Business Analytics / Big Data Analytics

ปัญหาหลักๆ ของหลายๆ องค์กร ในการจัดทำระบบ Business Intelligence : BI / Business Analytics : BA / Big Data Analytics ก็คือไม่รู้จะเริ่มต้นอย่างไร วันนี้จึงมาแนะนำ เพื่อให้เห็นแนวทาง และเพื่อเป็นประโยชน์ต่อองค์กร รวมถึงเจ้าของธุรกิจ ผู้ถือหุ้นของแต่ละองค์กรค่ะ
หากสนใจอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ค่ะ 

จากประสบการณ์ในการให้คำปรึกษา Business Intelligence / Business Analytics / Big Data Analytics ของผู้เขียน พบว่าหลายๆ แห่งที่เพิ่งเริ่มต้นจะทำโครงการหรือสร้างระบบ Business Intelligence / Business Analytics / Big Data Analytics นั้น โดยส่วนใหญ่มักมองหา Tools ก่อนเสมอ หรือเครื่องมือในการทำหรือสร้างก่อน โดยยังไม่มีความต้องการในการจะทำระบบที่ชัดเจน แต่อยากมีระบบ ซึ่งความเป็นจริง บางแห่งอาจจะยังไม่จำเป็นต้องมีเครื่องมือใดๆ หรือ Tools ใดๆ เลย แค่ใช้เครื่องมือที่มีอยู่ในองค์กร และจัดทำขึ้นมาให้เป็นรูปร่างก่อนย่อมมีความเป็นไปได้

องค์กรบางแห่งมีข้อมูลในลักษณะ Management Information System : MIS อยู่เป็นจำนวนมาก และถ้ารวบรวมไว้ในแหล่งเดียวกัน และนำมาแสดงในรูปแบบ BI ก่อน โดยที่ลองใช้ทรัพยากรที่มีอยู่น่าจะเหมาะสม และคุ้มค่ามากกว่าที่จะลงทุนกับเครื่องมือใหม่ เพราะต้องลงทุนให้บุคลากรไปเรียนรู้ และลงทุนซื้อเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในองค์กร

องค์กรบางแห่ง พบว่า ข้อมูลบางอย่างมีเก็บไว้จำนวนมาก แต่ยังไม่ได้ทำออกมาในรูปแบบสารสนเทศ หรือกราฟ รายงานเลย ถ้าหากเป็นแบบนี้ ผู้บริหารควรต้องให้ลูกน้องทำข้อมูลให้เป็นในลักษณะ MIS ออกมาก่อน และทำการเปรียบเทียบเป้าหมาย เปรียบเทียบข้อมูลย้อนหลัง เพื่อให้เห็นแนวโน้มในการดำเนินธุรกิจ  ซึ่งเมื่อเริ่มมีข้อมูลเหล่านี้มาแล้ว จะดำเนินการทำให้เป็นระบบ Business Intelligence / Business Analytics / Big Data Analytics โดยใช้ Tools อะไร กราฟสวยงามแค่ไหน มี Feature and Function อะไรบ้างของ Tools จะใช้เวลาและขั้นตอนในการสร้างระบบน้อยลงอย่างมาก ไม่ต้องเสียเงินซื้อ Tools มาก่อนและความต้องการก็ยังไม่แน่นอน และจะใช้เวลาในการทำโครงการมากเกินไป

5 สิ่งที่ควรคำนึงถึงเมื่อจะทำระบบ BI / BA / Big Data Analytics

1. ข้อมูลที่มีในองค์กร ในระบบ ERP ได้นำมาจัดทำเป็นสารสนเทศ หรือกราฟ รายงานหรือยัง

1.1 ถ้ามีแล้วทำการเปรียบเทียบข้อมูลย้อนหลังหรือยัง ถ้ายังทำก่อนไหม ?
1.2 ถ้ามีแล้วทำการเปรียบเทียบกับเป้าหมายหรือยัง  ถ้ายังทำก่อนไหม ?

2. ความต้องการของผู้บริหาร

2.1 มีความต้องการชัดเจนหรือยัง
2.2 มีความต้องการเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆ หรือไม่ หรือยังไม่แน่ใจ
2.3 ใช้ระยะเวลาในการดำเนินการเพื่อให้ได้ความต้องการของผู้บริหารนานแค่ไหน ?

3. ความต้องการของผู้บริหารที่อยากให้ทำ

3.1 มีจัดเก็บข้อมูลในระบบหรือยัง มีแนวทางไหม ?
3.2 มีผู้รับผิดชอบในการดำเนินการหรือยัง สามารถปรับเปลี่ยนคนในองค์กรมารับผิดชอบงานส่วนนี้ได้หรือไม่ ?
3.3 ผู้รับผิดชอบมีความรู้ความเชี่ยวชาญในเรื่องนี้ไหม ต้องจ้างที่ปรึกษาหรือเปล่า ?

หลังจากได้รายละเอียดข้างต้นแล้ว ค่อยไปพิจารณาเรื่องต่อไป

4. เครื่องมือที่จะมาใช้สร้างระบบ

4.1 หากต้องการใช้ tools แล้ว tools มี Features & Function อะไรบ้าง
4.2 ต้องใช้งบประมาณมากแค่ไหนในการลงทุน คุ้มค่าหรือไม่ ทั้งเรื่อง infrastructure บุคลากร และทีมพัฒนาระบบ

5. การดำเนินงานโครงการ

5.1 ควรมีการแบ่งเฟส แบ่งงาน ทำในลักษณะ Agile Project Management

ซึ่งบริษัท อาร์ แอนด์ ดี บีไอ จำกัด เราเสนอแนวทางแบบนี้ให้กับบริษัทที่สนใจอยากให้เราเป็นที่ปรึกษาให้นะคะ
หากสนใจติดต่อเข้ามาได้ เรายินดีให้คำปรึกษาท่าน และบริษัทเราไม่เน้นขายเครื่องมือให้ก่อนนะคะ เน้นให้คำปรึกษาค่ะ

ติดต่อ คุณนุชนาฏ รงรอง
อีเมล์ nuchanat@www.rdbi.co.th
office : 02-002-2752
มือถือ 084-6592792