ประมวลภาพงานสัมมนา Business Analytics Best Practice & Workshop Nov 14, 2017

ประมวลภาพบรรยากาศการอบรม Business Analytic Best Practice & Workshop ในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงแรม AETAS Lumpini กรุงเทพ ทางบริษัท อาร์แอนด์ ดี บีไอ จำกัด ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้เกียรติเข้าร่วมการอบรมสัมมนาในครั้งนี้ และหากมีข้อบกพร่องประการใด ทางเราขออภัยทุกๆ ท่านไว้ ณ ที่นี้ ขอบคุณครับ

แล้วพบกันในรอบวันที่ 29 พ.ย. 2560 สนใจสำรองที่นั่งได้ที่ http://bit.ly/rdbi2017r6

ภาพกิจกรรมทั้งหมด