ประมวลภาพงานสัมมนา Business Analytics Best Practice & Workshop Oct 10, 2017

ประมวลภาพบรรยากาศการอบรม Business Analytic Best Practice & Workshop ในวันที่ 10 ตุลาคม 2560 ณ โรงแรม JW Marriott กรุงเทพ ทางบริษัท อาร์แอนด์ ดี บีไอ จำกัด ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้เกียรติเข้าร่วมการอบรมสัมมนาในครั้งนี้ และหากมีข้อบกพร่องประการใด ทางเราขออภัยทุกๆ ท่านไว้ ณ ที่นี้ ขอบคุณครับ

แล้วพบกันใหม่ ในรอบวันที่ 14 และ 29 พฤศจิกายน 2560 สนใจสำรองที่นั่ง สามารถดูรายละเอียดได้ที่นี่ครับ Seminar Nov 14 & 29, 2017

หรือต้องการเช็ครอบสัมมนารอบอื่นๆ สามารถดูได้จากตารางฝึกอบรม/สัมมนา ของเราครับ Seminar/Training schedule

ภาพกิจกรรมทั้งหมด