ตัวอย่าง KPI สำหรับองค์กรที่มีการสมัครสมาชิก (Subscription) ซื้อสินค้าและบริการโดยชำระเงินเป็นงวดๆ แบ่งจ่ายรายเดือน