Promotion สำหรับองค์กร/บุคคลที่เคยเข้าร่วมคอร์สสัมมนากับทางบริษัท

บริษัท อาร์ แอนด์ ดี บีไอ จำกัด ขอประชาสัมพันธ์ให้ผู้สนใจทราบว่า
ทาง R&D BI มีการจัดสัมมนาทุกเดือน
(ท่านสามารถตรวจสอบตารางการจัดสัมมนาได้ทางหน้าเว็บไซต์ของเรา)
โดยบริษัทหรือองค์กรของท่านสามารถส่งบุคลากรเข้าร่วมสัมมนาเพิ่มเติมได้
ทั้งนี้ทาง R&D BI มี Promotion “Member get member”
สำหรับองค์กร/บุคคลที่เคยเข้าร่วมสัมมนากับทาง R&D BI (ทุกคอร์สที่เราจัด ทั้งในปัจจุบันและในอนาคต) 

Promotion “Member get member”

สำหรับลูกค้าที่เคยเข้าร่วมสัมมนา และเห็นประโยชน์จากการสัมมนาที่เราจัดขึ้น
พร้อมทั้งได้แนะนำให้ผู้บริหาร/พนักงานในองค์กรของท่านมาเข้าร่วมสัมมนากับทางบริษัทเพิ่มเติมอีก

– สำหรับนิติบุคคล
เมื่อสมัครเข้าร่วมคอร์สสัมมนา และชำระเงินก่อนวันกำหนดสัมมนา 10 วันทำการ ทุกคอร์สทุกรอบการสัมมนา
สำหรับคอร์ส Business Analytics Best Practice & Workshop รอบวันที่ 20 กันยายน 2560
(ชำระเงินก่อนวันที่  5 กันยายน 2560) ส่วนรอบอื่นๆ โปรดติดตามรายละเอียดจากหน้าเว็บไซต์ของเราค่ะ
องค์กรของท่านจะได้รับส่วนลด 15% ต่อท่าน เหลือ 7,225 บาทต่อท่าน (ไม่ว่าจะกี่ท่าน จะได้รับส่วนลดสูงสุด 15 % )
โปรโมชั่นปกติสามารถดูรายละเอียดที่ตารางการฝึกอบรม/สัมมนา
– สำหรับบุคคลธรรมดา
สำหรับลูกค้าที่เคยเข้าร่วมสัมมนาในนามบุุคคลธรรมดา ทาง R&D BI เล็งเห็นว่าท่านเป็นบุคคลที่เห็นความสำคัญกับเรื่อง Business Analytics อย่างแท้จริง เพื่อเป็นการตอบแทนที่ท่านได้สละทรัพย์สินส่วนตัว ในการมาหาความรู้และประสบการณ์ด้วยตนเอง หากมีการแนะนำเพื่่อนมาสมัครเข้าสัมมนา ทาง R&D BI ยินดีให้ค่าตอบแทนสำหรับผู้แนะนำที่เคยลงทะเบียนสัมมนาในนามบุุคคลธรรมดา โดยทาง R&D BI จะมอบค่าแนะนำหลักสูตร จำนวน 500 บาท/ เพื่อน 1 ท่านที่ลงทะเบีียน เข้าสัมมนากับเรา
หากมีข้อสงสัย และต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับส่วนลด สามารถติดต่อสอบถามได้ทาง Fanpage หรือ โทร. 02-0022752 หรือทาง Email: sales@www.rdbi.co.th