แนะนำ KPI ที่น่าสนใจ MRR YTD, MRR YTD, Avg. MRR per account